Stichting Sint-Jorisdag Beesel

Stichting Sint-Jorisdag Beesel heeft als doel het jaarlijkse thema te verbeelden door middel van creatieve uitingsvormen, zoals beeldende kunst, theater, fotografie, dans of anderzijds.


Bestuursleden Stichting Sint-Jorisdag Beesel

Arie van den Broek, voorzitter
Mieny Van Maris-Arts, penningmeester
John Van Maris, secretaris


ANBI

De Stichting Sint-Jorisdag heeft geen winstoogmerk en organiseert creatieve en kunstzinnige projecten voor het algemene belang. U kunt hier de volgende documenten downloaden: