Bestuursleden Stichting Sint-Jorisdag Beesel

Arie van den Broek, voorzitter

Mieny Van Maris-Arts, penningmeester

John Van Maris, secretaris