Historische gegevens over Sint-Joris ontbreken, hij wordt genoemd in de Legenda Aurea, een verzameling legenden over heiligen. De oudste bron waar Sint-Joris met een draak in verbinding wordt gebracht dateert uit 1260. Over het veronderstelde leven van Sint-Joris doet de Legenda Aurea geen mededelingen.

Men neemt aan dat Joris geboren is tussen 275 en 285. Als volwassene werd hij militair en officier. Joris weigerde aan de vervolging van christenen deel te nemen. Daarop werd hij in 303 gevangen genomen, gemarteld en gedood. Later is hij heilig verklaard. Zijn sterfdag is 23 april, deze datum geldt als de officiële naamdag van Sint-Joris.

Sint-Joris wordt van oudsher vaak afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom.


sint-jorisbeeseljpg


Er werden mythen uit de Oudheid gebruikt om het verloren gegane verhaal over Sint-Joris te compenseren. Het verhaal heeft duidelijk overeenkomsten met Perseus. In de Legenda Aurea wordt het verhaal als volgt beschreven:

De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem liet dopen. Toen de koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.


Bron: Wikipedia