Project: de Draak van de Eenzaamheid
Sint-Joris op zoek naar verbinding


Eenzaamheid is een giftige draak die zich graag nestelt in de hoofden van mensen. Getriggerd op gevoelens van eenzaamheid spuwt hij zijn vuur, soms ten koste van iemands lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. In een maatschappij van toenemend individualisme wint deze draak steeds meer terrein. De cijfers liegen er niet om. Het bestrijden van deze draak vormt een grote uitdaging.


Motivatie

Stichting Sint-Jorisdag Beesel wil, in navolging van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van de Rijksoverheid, op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan de bewustwording van deze problematiek, eenzaamheid bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen, solidariteit bevorderen en aanzetten tot daadkracht waardoor eenzaamheid kan worden doorbroken. De Stichting is van mening dat ‘spotjes op tv’ onvoldoende tot mensen doordringen. Op lokaal niveau kunnen betere en duurzamere resultaten worden bereikt.


Beeldvorming

In onze maatschappij voelen velen zich wel eens eenzaam. Dat is eigenlijk heel normaal, het hoort erbij. Men voelt zich onvoldoende verbonden met andere mensen. Als het in deze situatie lukt om de negatieve gevoelens om te keren en het patroon van eenzaamheid te doorbreken dan is er in feite niets aan de hand. Raakt men daarentegen verstrikt in een neerwaartse spiraal, dan kan dit op den duur leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. In Nederland voelen meer dan een miljoen mensen zich in sterke mate eenzaam. Op eenzaamheid rust een taboe. Het is vaak lastig om deze gevoelens met anderen te delen.

Doelen

  • de positie van het Steunpunt Eenzaamheid binnen de gemeente versterken en verduurzamen
  • de problematiek rondom eenzaamheid op lokaal niveau bespreekbaar maken
  • de solidariteit onder mensen bevorderen