Project: de Draak van de Eenzaamheid
Sint-Joris op zoek naar Meerzaamheid (verbinding)


Eenzaamheid is een giftige draak die zich graag nestelt in de hoofden van mensen. Getriggerd op gevoelens van eenzaamheid spuwt hij zijn vuur, soms ten koste van iemands lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. In een maatschappij van toenemend individualisme wint deze draak steeds meer terrein. De cijfers liegen er niet om. Het bestrijden van deze draak vormt een grote uitdaging. Eenieder die eenzaamheid signaleert en probeert te doorbreken kan zich met recht een ware Sint-Joris noemen.


Motivatie

Stichting Sint-Jorisdag Beesel wil, in navolging van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’  van de Rijksoverheid, op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan de bewustwording van deze problematiek, hiermee eenzaamheid uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken, begrip en solidariteit bevorderen en aanzetten tot daadkracht waardoor eenzaamheid kan worden doorbroken. De Stichting is van mening dat ‘spotjes op tv’ onvoldoende aanzet geven tot reflectie en bewustwording. Op lokaal niveau kunnen betere en duurzamere resultaten worden bereikt.


Beeldvorming

In onze maatschappij voelen velen zich wel eens eenzaam. Dat is eigenlijk heel normaal, het hoort erbij. Men voelt zich onvoldoende verbonden met andere mensen. Als het in deze situatie lukt om de negatieve gevoelens om te keren en het patroon van eenzaamheid te doorbreken dan is er in feite niets aan de hand. Raakt men daarentegen verstrikt in een neerwaartse spiraal, dan kan dit op den duur leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. In Nederland voelen meer dan een miljoen mensen zich in sterke mate eenzaam. Het signaleren en doorbreken van eenzaamheid is daarom zeer belangrijk.


Op eenzaamheid rust een taboe. Het is vaak lastig om deze gevoelens met anderen te delen. Van de andere kant is het niet altijd even gemakkelijk om langdurige eenzaamheid te signaleren, laat staan er iets aan te doen. Hoe kan ik beoordelen of die waargenomen eenzaamheid voor die specifieke persoon werkelijk een probleem vormt? Kan ik dit met hem of haar bespreken en wat kan ik dan doen om te helpen? Overwegingen die ‘te moeilijk’ zijn, ‘te persoonlijk’ misschien, dus blijft de problematiek van eenzaamheid in de meeste gevallen onbesproken en verborgen.

Doelen

  • de positie van het Steunpunt Eenzaamheid binnen de gemeente versterken en verduurzamen
  • de problematiek rondom eenzaamheid op lokaal niveau aan de kaak stellen
  • de taboesfeer rondom eenzaamheid doorbreken en de onderlinge dialoog bevorderen
  • de algemene solidariteit onder mensen stimuleren met bewustwording, begrip en daadkracht